Që të fitoni më shumë informacione në lidhje me çmimoren e shërbimeve në parkingjet publike, shtypni këtu