Më shumë për ne

• Numri i përgjithshëm i parkingjeve publike me të cilat ekonomizon NP “Parkingu i qytetit” - Shkup


o Parkingje të mbyllura:12

o Parkimi zonal- 4 zona, përkatësisht 30 nën zona

o Garazhe në kate - 1

 

• Numri i përgjithshëm i vendeve të parkimit:


o Parkingje të mbyllura: 1782 prej të cilave 22 janë të përcaktuara për personat me nevoja të posaçme

o Parkimi zonal: 5205 prej të cilave 91 janë të përcaktuara për personat me nevoja të posaçme

o Garazhi në kate: 445 prej të cilave   17 janë të përcaktuara për personat me nevoja të posaçme