ИЗВЕСТУВАЊЕДО КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИ НА ЗОНА А3

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Градски Паркинг- Скопје, на ден 09.07.2019 година (Вторник) ќе врши бележење на паркинг местата и уредување на паркинг просторот на јавната површина наменета за паркирање зона А3. 

Согласно горенаведеното, ги молиме сите корисници на услуги на оваа јавна површина наменета за паркирање, во текот на целиот ден, да не ги паркираат своите возила на наведената зона. 
Јавното претпријатие Ви благодари на разбирањето и соработката. 

За повеќе информации може да се обратите во инфо центарот, на контакт телефонот  02 321 55 66.