ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Јавното претпријатие Градски Паркинг-Скопје ги известува сите граѓани дека од 01.10.2016 година започнува зимското сметање на работното време на јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува претпријатието. 
Работното време во зоните А, Б и Ц ќе биде:

•         од понеделник до петок од 07:00 до 21:00 часот

•         во сабота од 07:00 до 14:00 часот

Работното време во зона Д ќе биде:

•         од понеделник до сабота од 07:00 до 23:00 часот