Zonat e parkimit

Organizimi i sipërfaqeve publike të përcaktuara për parkim, u realizua me grupimin e tyre në zona të caktuara, në varësi prej vendndodhjes përkatësisht, largësisë nga pjesa qendrore e qytetit dhe nga kufizimi i kohëzgjatjes së parkimit. Grupimi filloi në tre zonat vijuese: 

- Zona e parë e kufizimit

- Zona e kuqe (А)

- Zona e dytë e kufizimit – Zona e verdhë (В)

- Zona e tretë e kufizimit – Zona e gjelbër (C),

Më pas u zgjerua edhe me një zonë të re, përkatësisht

 - Zona e katër e kufizimit – Zona e bardhë (D)

ZONA А

- ZONA E KUQE përfshin pjesën qendrore ku parkimi është i kufizuar në 2 orë. Pas skadimit të këtyre 2 orëve, shfrytëzuesi duhet ta zhvendos automjetin e tij. Zonat e parkimit, që përfshihen në zonën A janë:

1. Zona А1- Agromehanika

- Lokaliteti Bul. VMRO

- Numri i vendeve të parkimit 292.

 2. Zona А3- Dame Gruev 1

- Lokaliteti rr. Dame Gruev – para stacionit policor Beko

- Numri i vendeve të parkimit 533.

 3. Zona А4- Dame Gruev 2

- Lokaliteti rr. Dame Gruev – prapa Kuvendit

- Numri i vendeve të parkimit 864.

 4. Zona А5- rr. Orce Nikollov

- Lokaliteti rr. Dame Gruev

- Numri i vendeve të parkimit 405.

5. Zona А6- Maksim Gorki

- Lokaliteti rr. Maksim Gorki, 27-të Marsi, Brigada e 8-të sulmuese dhe Skopska

- Numri i vendeve të parkimit 896.

6. Zona А7- Lotaria

- Lokaliteti rr. 

- Numri i vendeve të parkimit 1157. Zona

7.А8- Ura e Gurit

- Lokaliteti rr.

- Numri i vendeve të parkimit 151

ZONA В

- ZONA E VERDHË- Përfshin pjesën më qendrore të qytetit, afër Hotelit Bristol dhe afër Qendrës tregtare Mavrovasja. Kohëzgjatja e parkimit është e kufizuar në 4 orë. Zonat e parkimit që janë të përfshirë në zonën B janë:

1. Zona В2- Bristoll

- Lokaliteti Bulevardi "Mito Haxhi Vasilev Jasmin" sipas evidencës së re “Shën Qirili dhe Metodi"

- Numri i vendeve të parkingut  57

 2. Zona В3- Bristoll 2

- Lokaliteti Bulevardi "Mito Haxhi Vasilev Jasmin" sipas evidencës së re “Shën Qirili dhe Metodi"

- Numri i vendeve të parkingut  46

3.Zona В6- Josip Broz• Lokaliteti rr. "Dimitrije Çupovski"

- Numri i vendeve të parkingut  26

4. Zona B7- Ilinden

- Lokaliteti rr. Stiv Naumov

- Numri i vendeve të parkingut  77

ZONA С

- ZONA E GJELBËR- Përfshin pjesën e Debar mëhallës dhe kompleksin MTV, ASHAM dhe Pallati Gjyqësorë. Kohëzgjatja e parkimit nuk është e kufizuar. Zonat e parkimit që janë të përfshira në zonën C janë: 

1. Zona C8 Debar Mëhalla

Lokaliteti rr. "Kosta Shahov"

Numri i vendeve të parkingut  72.

2. Zona C9 Debar Mëhalla

Lokaliteti rr. "Debarska" rr. "Nikolla Trimpare"

Numri i vendeve të parkingut  28

3. Zona C11 Orce Nikollov

- Lokaliteti rr. " Orce Nikollov " (prej Shën Kliment Ohridski deri te rr. “Franklin Ruzvelt” (Debar Mëhalla) 

- Numri i vendeve të parkingut  112

4. Zona C15 Gjuro Gjakoviq

- Lokaliteti rr. " Gjuro Gjakoviq " sipas evidencës së re "Mirosllav Kërlezha" (Debar Mëhalla)

- Numri i vendeve të parkingut  64

5. Zona C17 Leninova

- Lokaliteti rr. "Leninova" sipas evidencës së re "Aminta i Tretë" (Debar Mëhalla)

- Numri i vendeve të parkingut  38

6. Zona C19 Salla Universale

- Lokaliteti rr. "29 – të Nëntori" sipas evidencës së re "Heronjtë e Kosturit"

Numri i vendeve të parkingut  26

7. Zona C35 Përball depos së Merimangës

- Lokaliteti rr. "Stale Popov"

Numri i vendeve të parkingut  53

8. Zona C33 Qendra Transportuese

Lokaliteti rr. "Nikolla Karev"

Numri i vendeve të parkingut  136+96

9. Zona C45 Kompleksi i objekteve: ASHAM, MTV, Pallati Gjyqësorë

Lokaliteti “Bulevardi Koço Racin (nga ana perëndimore), Bulevardi Goce Dellçev ( nga ana veriore) dhe rr. "Keji Dimitar Vllhov" (nga ana jugore)“

Numri i vendeve të parkingut 38010.

10. Zona C46 Shën Mëria (vazhdimi i C45)

- Numri i vendeve të parkingut 193 (203 në tërë sipërfaqen)

11. Zona C80 Kopshti zoologjik

Lokaliteti Bulevardi "Ilinden"•

-Numri i vendeve të parkingut  104 - 5 такси11.

12. Zona C81 Këshilli Qytetit

Lokaliteti Bulevardi "Ilinden"

Numri i vendeve të parkingut 131 - (40 vende të parkingut janë të rezervuar për Kryetarin e Qytetit dhe për të punësuarit)

ZONA D

- ZONA E BARDHË – Përfshin territorin e komunës Aerodrom, ku kohëzgjatja e parkimit nuk është e kufizuar. Zonat e parkimit që janë të përfshira në këtë zonë janë:

1. Zona D3 Q.T. Biser

Lokaliteti Vendbanimi Aerodrom (Bulevardi "Jane Sandanski")

Numri i vendeve të parkingut 1358

2. Zona D4 Vero (Instituti i Xehetarisë)

Lokaliteti Vendbanimi Aerodrom (Bulevardi "Jane Sandanski ")

Numri i vendeve të parkingut 727

3. Zona D5 Vlladimir Komarov

Lokaliteti  rr. " Vlladimir Komarov "

Numri i vendeve të parkingut 116

4. Zona D6 Pallma Aerodrom

Lokaliteti  rr. " Vlladimir Komarov "

Numri i vendeve të parkingut 113

5. Zona D7 Aerodrom Gllorija

Lokaliteti rr. " Jane Sandanski " 

 -Numri i vendeve të parkingut 613

6. Zona D40 8 – të Shtatori

Lokaliteti  rr. "Pariska"

Numri i vendeve të parkingut 65

7. Zona D62 Klubi i tenisit ABC

Lokaliteti  Bulevardi "Ilinden"

Numri i vendeve të parkingut 33 gjithsej duke përfshirë edhe 5 vende për taksi)