Zona e parë

- Zona e kuqe 1 (А)

- Zona e dytë – Zona e verdhë 2 (В) 

1. KOÇO RACIN

-  Lokaliteti

- përgjatë bulevardeve “Koço Racin” dhe “11 Tetori”

- Gjithsej 177 vende të parkimit

- Çmimi për një orë të parkimit 35 denarë

- Orari i punës: 24 часа


2. SPITALI I QYTETIT
-  Lokaliteti – Rruga “Mosha Pijade” sipas evidencës së re “Filipi i Dytë i Maqedonisë“

- Gjithsej 111 vende të parkimit

-  Çmimi për një orë të parkimit 35 denarë

- Orari i punës: 24 часа


3. ZOIL
- Lokaliteti

- kufizohet me rrugët „Koço Racin”, 11-të Tetori“, „Leningradska“

- Gjithsej 123 vende të parkimit

- Çmimi për një orë të parkimit 35 denarë

- Orari i punës: 24 часа


Zona e tretë – Zona e gjelbër (С)

 
1. SHTËPIA E SHTYPIT

-  Lokaliteti

- Rruga „Mito Haxhi Vasilev Jasmin“ sipas evidencës së re „Shën Qirili dhe Metodi“

- Gjithsej 173 vende të parkimit

- Çmimi për një orë të parkimit 25 denarë

- Orari i punës: 24 часа


2. KOMBINATI I DUHANIT 
-  Lokaliteti kufizohet me rrugët „Koço Racin“, 11-të Tetori“, „Leningradska“, numri teknik 1

- Gjithsej 134 vende të parkimit

- Çmimi për një orë të parkimit 25 denarë

- Orari i punës: 24 часа


3. TRESKA

-  Lokaliteti Rruga „Fronti popullor“ p.n.

- Gjithsej 98 vende të parkimit

-  Çmimi për një orë të parkimit 25 denarë

- Orari i punës: 24 часа


4.AMSM

-  Lokaliteti

- Bulevardi „Mitropolit Teodosij Golloganov“

- Gjithsej 117 vende të parkimit

- Çmimi për një orë të parkimit 25 denarë

- Orari i punës: 24 часа 

 

5. FRONTI POPULLOR

- Lokaliteti

- Rruga „Fronti popullor“ p.n.

- Gjithsej 97 vende të parkimit

- Çmimi për një orë të parkimit 25 denarë

- Orari i punës: 24 часа


6.QENDRA TRANSPORTUESE

-  Lokaliteti

- Rruga „Vlladimir Komarov“ dhe rruga „Bellasica“

- Gjithsej 173 vende të parkimit

- Çmimi për një orë të parkimit 25 denarë

- Orari i punës: 24 часа7. QENDRA TRANSPORTUESE 2

- Lokaliteti

- Kamionë dhe autobusë

- Gjithsej vende të parkimit

- Çmimi për një orë të parkimit 25 denarë

- Orari i punës: 24 часа8. QENDRA KLINIKE

- Lokaliteti

- Rruga „Nëna Terezë“ nr. 41А

- Gjithsej 533 vende të parkimit

- Çmimi për një orë të parkimit 25 denarë

- Orari i punës: 24 часа


Zona e katër – Zona e bardhë (D)

 
1. 8-të SHTATORI

-Lokaliteti

- Rruga „Pirinska“

- Gjithsej 46 vende të parkimit

- Çmimi për një orë të parkimit 25 denarë

- Orari i punës: 24 часа