PARKINGU PUBLIK  GARAZHNI NE KATE

 Informacione për Garazhin në kate

Garazhi në kate është objekt i lokalizuar në qendër të qytetit të Shkupit, qëllimi themelor i tij është sigurimi i hapësirës së parkimit për nevojat e qytetarëve dhe të objekteve të rrethit të afërm. Garazhin në kate “Shën Qirili dhe Metodi” është parkingu i parë publik i llojit të tillë, me të cilin ekonomizon Ndërmarrja publike “Parkingu i qytetit” – Shkup. Ai paraqet një vend të sigurt për parkim pa kufizime kohore, me çmim të pranueshëm dhe me vende të lira të parkimit në çdo kohë. Garazhi në kate, disponon me 445 vende të parkimit, prej të cilëve 17 vende të parkimit janë të përcaktuara për personat me nevoja të posaçme,Garazhin në kate “Shën Qirili dhe Metodi” është i lokalizuar në pjesën qendrore të qytetit, në vendin e tregut të vjetër të luleve, në afërsi të drejtpërdrejtë me Muzeun e Qytetit të Shkupit.

Aspektet e volitshme

 Garazhin në kate “Shën Qirili dhe Metodi” ofron përparësi në aspekt të kohës dhe çmimit të parkimit. Që të përfitoni përparësi të caktuara sipas kategorisë së shfrytëzuesit, duhet të plotësoni formularin