Кариера

kariera_naslovna

03.01.2020

> Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 01/2020

Јавен оглас 01/2020 за вработување на неопределено време во ЈП Градски паркинг-Скопје

03.01.2020

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас 03/2019

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас 02/2019

25.12.2019

> Интерен оглас број 03/2019 за пополнување на работно место со унапредување

> Интерен оглас број 02/2019 за пополнување на работно место со унапредување

 

10.12.2019

> Одлука за избор на кандидат по интерен оглас 01/2019

25.11.2019

> Интерен оглас број 01/2019 за пополнување на работно место со унапредување

> Пријава

 

20.11.2018

> Одлука за избор на кандидат по јавен оглас 03/2018

 

09.11.2018

> Одлука за избор на кандидат по јавен оглас 02/2018

 

10.10.2018

> Јавен оглас 03/2018 за врабоување на неопределено време во ЈП Градски паркинг- Скопје

> Пријава

 

03.10.2018

> Јавен оглас 02/2018 за врабоување на неопределено време во ЈП Градски паркинг- Скопје

> Пријава