Ценовник

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ НА ЈАВНО ПАРКИРАЛИШТЕ КАТНА ГАРАЖА „Македонска Фаланга“

 
Услуга цена
цена  
Денари/час
30 ден.  
Месечна претплата за физички и правни лица 2,000 ден.  
Годишна претплата за физички и правни лица 20,000 ден.  
Месечна претплата за резервирано паркинг место 6,000 ден.  
Месечна претплата за вработен кај правен субјект кој со своето седиште гравитира на јавното паркиралиште 1000 ден.  
 

 

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ НА ЈАВНО ПАРКИРАЛИШТЕ КАТНА ГАРАЖА „Тодор       Александров“

 
Услуга цена
цена  
Денари/час
30 ден.  
Месечна претплата за физички и правни лица 2,000 ден.  
Годишна претплата за физички и правни лица 20,000 ден.  
Месечна претплата за вработен кај правен субјект кој со своето седиште гравитира на јавното паркиралиште 1000 ден.  
 

 

За повеќе информации обратете се на телефонскиот број  + 389 2 321 55 66