Факти

Вкупен број на јавни паркиралишта со кои стопанисува Ј.П Градски паркинг- Скопје

  • Затворени паркиралишта: 12
  • Зонско паркирање- 4 зони т.е 30 подзони
  • Катна гаража- 1

Вкупен број на паркинг места:

  • Затворени паркиралишта: 1782 од кои 22 се наменети за лица со посебни потреби
  • Зонско паркирање: 5205 од кои 91 се наменети за лица со посебни потреби
  • Катна гаража: 445 од кои 17 се наменети за лица со посебни потреби