ÇMIMORE E SHËRBIMEVE NË PARKINGUN PUBLIK GARAZHI NË KATE „Shën QIRILI DHE METODI“
 
Shërbimi
çmimi  
Denarë / Orë
30 den  
Parapagesa mujore për personat fizik dhe juridik 2,000 den  
Parapagesa vjetore për personat fizik dhe juridik 20,000 den  
Parapagesa për vend të rezervuar të parkimit 6,000 den  
Parapagesa mujore për të punësuarit në subjektet juridike, të cilat me selinë e tyre gravitojnë afër parkingut publik 1000 den  
 


Për më shumë informacione, paraqituni në numrin e telefonit  + 389 2 321 55 66