Ценовник

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГАТА „ИЗНАЈМИ ВЕЛОСИПЕД“  
   
  Тип на велосипед  
Услуга Градски велосипед Велосипед со две седишта  
       
Денари/час 10 ден. 30 ден.  
Месечна претплата/ чланарина 1,500 ден. 2,500 ден.  

За повеќе информации обратете се на телефонскиот број + 389 2 321 55 66