Кариера

kariera_naslovna

12.12.2023

> Јавен оглас 01/2023 за вработување на неопределено време во ЈП Градски паркинг-Скопје

> Пријава за јавен оглас 

> Пријава за јавен оглас двојазична

- Одлука по јавен оглас 01/2023

 

26.12.2022

> Одлука 04-16/21 за избор на кандидати по јавен оглас број 02/2022

> Одлука 04-16/22 за избор на кандидати по јавен оглас број 02/2022

> Јавен оглас 02/2022 за вработување на нопределено време во ЈП Градски паркинг- Скопје

> Пријава за јавен оглас

12.09.2022

> Јавен оглас 01/2022 за вработување на неопределено време на помошно технички персонал во ЈП Градски паркинг-Скопје

> Јавен оглас 01/2022 за вработување на неопределено време на даватели на јавна услуга  во ЈП Градски паркинг-Скопје

> Пријава за јавен оглас 

 

11.08.2022

> Одлука за избор по интерен оглас број 01/2022

 

01.08.2022

> Интерен оглас број 01/2022 за пополнување на работно место со унапредување на административен службеник

 

15.12.2021

>Интерен оглас број 03/2021 за пополнување на работно место со унапредување

 

09.11.2021

> Одлука за избор по јавен оглас број 02/2021

06.08.2021

> Одлука за избор по интерен оглас број 02/2021

 

28.07.2021

> Одлука за избор по интерен оглас број 01/2021

 

28.07.2021

> Интерен оглас број 02/2021

> Пријава за јавен оглас

 

19.07.2021

> Одлука за избор по интерен оглас број 01/2021

>Јавен оглас 02/2021 за вработување на неопределено време во ЈП Градски пракинг- Скопје

> Пријава за јавен оглас

> Интерен оглас број 01/2021

> Пријава за унапредување по интерен оглас

 

26.04.2021

> Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 01/2021

> Јавен оглас 01/2021 за вработување на неопределено време во ЈП Градски паркинг-Скопје

> Пријава за јавен оглас 

 

29.01.2021

>Одлука за избор на кандидат по интерен оглас број 04-19/2

05.01.2021

>Интерен оглас број 04-19/2 за пополнување на работно место со унапредување

03.01.2020

> Одлука за избор на кандидати по јавен оглас број 01/2020

Јавен оглас 01/2020 за вработување на неопределено време во ЈП Градски паркинг-Скопје

03.01.2020

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас 03/2019

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас 02/2019

25.12.2019

> Интерен оглас број 03/2019 за пополнување на работно место со унапредување

> Интерен оглас број 02/2019 за пополнување на работно место со унапредување

 

10.12.2019

> Одлука за избор на кандидат по интерен оглас 01/2019

25.11.2019

> Интерен оглас број 01/2019 за пополнување на работно место со унапредување

> Пријава

 

20.11.2018

> Одлука за избор на кандидат по јавен оглас 03/2018

 

09.11.2018

> Одлука за избор на кандидат по јавен оглас 02/2018

 

10.10.2018

> Јавен оглас 03/2018 за врабоување на неопределено време во ЈП Градски паркинг- Скопје

> Пријава

 

03.10.2018

> Јавен оглас 02/2018 за врабоување на неопределено време во ЈП Градски паркинг- Скопје

> Пријава