Факти

Вкупен број на јавни паркиралишта со кои стопанисува Ј.П Градски паркинг- Скопје

  • Затворени паркиралишта: 10
  • Зонско паркирање: 4 зони т.е 34 подзони
  • Катни гаражи: 2

Вкупен број на паркинг места:

  • Затворени паркиралишта: 1981 од кои 36 се наменети за лица со посебни потреби
  • Зонско паркирање: 6365 од кои 107 се наменети за лица со посебни потреби
  • Катни гаражи: 1050 од кои 33 се наменети за лица со посебни потреби