Факти

Вкупен број на јавни паркиралишта со кои стопанисува Ј.П Градски паркинг- Скопје

  • Затворени паркиралишта: 10
  • Зонско паркирање: 4 зони т.е 33 подзони
  • Катни гаражи: 2

Вкупен број на паркинг места:

  • Затворени паркиралишта: 1684 од кои 34 се наменети за лица со посебни потреби
  • Зонско паркирање: 5747 од кои 127 се наменети за лица со посебни потреби
  • Катни гаражи: 1050 од кои 33 се наменети за лица со посебни потреби