ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ НА ЈАВНО ПАРКИРАЛИШТЕ КАТНА ГАРАЖА „26 Јули“

 
Услуга цена
цена  
Денари/час
30 ден.  
Месечна претплата за физички и правни лица 2,000 ден.  
Годишна претплата за физички и правни лица 20,000 ден.  
Месечна претплата за резервирано паркинг место 6,000 ден.  
Месечна претплата за вработен кај правен субјект кој со своето седиште гравитира на јавното паркиралиште 2000 ден.  
 

 

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ НА ЈАВНО ПАРКИРАЛИШТЕ КАТНА ГАРАЖА „Беко“

 
Услуга цена
цена  
Денари/час
30 ден.  
Месечна претплата за физички и правни лица 2,000 ден.  
Годишна претплата за физички и правни лица 20,000 ден.  
Месечна претплата за вработен кај правен субјект кој со своето седиште гравитира на јавното паркиралиште 2000 ден.  
 

 

За повеќе информации обратете се на телефонскиот број  + 389 2 321 55 66