НЕДЕЛНА АКЦИЈА НА ЧИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА

Екипа вработени во ЈП „Градски паркинг“ – Скопје, изврши акција на чистење на јавните зонски и затворени паркиралишта.

Јавните паркиралишта: Зоил, Градска болница, Кочо Рацин, Тутунски комбинат, како и јавните површини наменети за паркирање- зоните: Б7 и А8, вчера од страна на екипа вработени беа темелно исчистени од насобраниот смет во текот на работната недела.

ЈП „Градски паркинг“ – Скопје, продолжува редовно, а по потреба и вондредно да ги спроведува ваквите акции, со цел чисти паркиралишта, а со тоа и почист град.