ЈП „ГРАДСКИ ПАРКИНГ“ – СКОПЈЕ ГИ ПРОШИРУВА ЗОНСКИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ВО НАСЕЛБА АВТОКОМАНДА

Денес на седницата на Совет на Општина Гази Баба, се донесе Предлог - Одлуката за регулирање на сообраќај во мирување и регулирање на наплата на комунална такса на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање - зонско на подрачјето на Општина Гази Баба.

Одлуката ќе се спроведе, односно ќе се пристапи кон реализација и имплементација на истата откако претпријатието ќе ја добие целата потребна документација.

Со проширувањето на зонските паркиралишта со кои стопанисува ЈП „Градски паркинг“ – Скопје во населба Автокоманда, ќе им се обезбеди  на граѓаните полесен пристап до паркинг простор, а со тоа и полесен проток на возилата во сообраќајот.

ЈП „Градски паркинг“ – Скопје, ќе продолжи да соработува со сите општини на ниво на градот, се' со цел да им обезбеди достапни јавни паркиралишта на граѓаните.