ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ НА СЕКТОР ПАЈАК
 
   
Услуга Цена  
Подигнување и пренос на возило до Депо Пајак по налог на овластено лице 2500 ден.  
Подигнување на возило од зелена површина, по налог на комунален инспектор и пренос на возилото до Депо Пајак 3500 ден.  
 
Подигнување непрописно паркирано  возило по налог на овластено лице, кога сопственикот се појавува на лице место и самостојно го отстранува 1500 ден.  
 

За повеќе информации обратете се на телефонскиот број + 389 2 321 55 66