Промена на работното време на зонските паркиралишта 

Јавното претпријатие „Градски паркинг“- Скопје ги известува сите граѓани дека од 01.10.2022 год. (сабота) започнува зимско сметање на работното време на јавните површини наменети за паркирање (зонско) со кои стопанисува Ј.П „Градски паркинг“ – Скопје. Работното време во зоните А, Б и Ц ќе биде:,

-од понеделник до петок: од 07:00- 21:00 часот;

-во сабота: од 07:00- 14:00 часот.

На  јавната површина наменета за паркирање зона Д, работното време останува исто, односно:

- од понеделник до сабота: 07:00- 23:00 часот.