Јавното претпријатие Градски паркинг- Скопје ги известува сите граѓани дека од 01.10.2019 год. (вторник)

започнува зимско сметање на работното време на јавните површини наменети за паркирање (зонско)

со кои стопанисува Ј.П Градски паркинг – Скопје.

Работното време во зоните А, Б и Ц ќе биде:

Од понеделник до петок: од 07:00- 21:00 часот;

- Во сабота: од 07:00- 14:00 часот.


На  јавната површина наменета за паркирање зона Д работното време останува исто, односно:- Од понеделник до сабота: 07:00- 23:00 часот.