Известување за зимно работно време на јавните површини наменети за паркирање- зони А, Б, Ц и Д


Јавното претпријатие Градски Паркинг- Скопје ги известува сите граѓани дека од 01.10.2021 год. (сабота) започнува зимно сметање на работното време

на јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува Ј.П Градски Паркинг – Скопје. Работното време во зоните ќе биде:

- Зоните А, Б и Ц: понеделник- петок: од 07:00- 21:00ч сабота: од 07:00- 14:00ч

- Зона Д: понеделник- сабота: од 07:00- 23:00 часот.

- Зоните: Д62, Ц80 и Ц81: понеделник- петок: од 07:00- 21:00ч