ISO 9001-2008- Систем за менаџмент со квалитет

На ден 21, ноември, 2013 година, ЈП Градски паркинг- Скопје се стекна со Сертификатот ISO 9001-2008, што претставува Ситем за менаџмент со квалитет.

ЈП Градски паркинг го спроведува Ситемот за менаџмент со квалитет за да се подобри квалитетот на услуги кои ги нуди претпријатието во согласност со барањата на граѓаните и корисниците.