ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

Јавното претпријатие Градски паркинг- Скопје ги известува сите граѓани дека од 01.06.2016 година

започнува летното сметање на работното време на јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува Ј.П. Градски Паркинг- Скопје.

Работното време во зоните А, Б, Ц и Д ќе биде:

-  Од понеделник до сабота: 07:00- 23:00 часот