Летно работно време 

Јавното претпријатие Градски паркинг- Скопје ги известува сите граѓани дека од 01.06.2019 година започнува

летно сметање на работното време на јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП Градски Паркинг- Скопје.

Работното време во зоните А, Б, Ц и Д ќе биде:

- Од понеделник до сабота: 07:00- 23:00 часот.


Исто така, им препорачуваме на сите корисници на нашите услуги да бидат внимателни

и навремено да извршат наплата при паркирање согласно наведеното работно време, со што би се спречило нивно казнување.