ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНОВНИКОТ НА УСЛУГИ

ЈП Градски паркинг - Скопје ги известува своите корисници од категоријата „Станар“ дека согласно Одлука на Советот на Град Скопје од 22.05.2015 година,

корисниците кои влегуваат во категоријата „Станар“, а користат службено возило 24 часа, за услугата треба да плаќаат месечен надомест од 300 денари. 

Наведената Одлука ќе се спроведува од 01.06.2015 година.

Се замолуваат сите корисници кои користат службено возило да се јават во просториите на претпријатието, со цел регулирање на услугата која ја користат.

За дополнителни информации може да се обратите на контакт телефоните на претпријатието и на:

- 071- 230-653 за зонско паркирање

- 071-325-509 за паркиралишта со рампа