01.06.2021

Известување за летно работно време на јавните површини наменети за паркирање

со кои стопаснисува Јавното претпријатие Градски паркинг-Скопје, зони А,Б,Ц  и Д

Јавното претпријатие Градски паркинг-Скопје ги известува сите граѓани дека од 01.06.2021 год. започнува

летно сметање на работното време на јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП Градски паркинг - Скопје.

Работното време во зоните А, Б, Ц и Д ќе биде :

Од понеделник до сабота : од 07:00 до 23:00 часот

Со почит,

ЈП Градски паркинг-Скопје

31.05.2021