23.12.2022

Ј.П. „ГРАДСКИ ПАРКИНГ“ – СКОПЈЕ ИСПЛАТИ РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР -15) НА СВОИТЕ ВРАБОТЕНИ

По направената анализа на финансиските резултати постигнати во последните два месеци се покрена иницијатива за исплата на регрес за годишен одмор на вработените.

Пред се’ позитивниот и значително зголемен раст на финансиските приходи во сите сектори на претпријатието, се должи на исклучителниот и максимален вложен труд на сите вработени. По презентирањето на овој финансискиот раст пред Синдикатот, Надзорниот одбор и Управниот одбор, усогласено беше донесена одлука за исплата на регрес за годишен одмор за 2022 година во износ од по 12.000 денари.

Исплатата на регресот за годишен одмор е  значајна поддршка во време на економска криза, со што ќе им олесни на вработените во справувањето со зголемувањето на цените за живот.

 

ЈП „Градски паркинг“ – Скопје
23 декември, 2022